A slabi traducere romana, Traducere "weaken" în limba română:


slabit - Traducere în spaniolă - exemple în română | Reverso Context

Exemple Surse externe, nu a examinat Listen, darling, don't weaken. This turmoil will weaken you. Toată această zarvă vă va slăbi. Why must you weaken now?

Reichsdeputationshauptschluss

De ce devii slab acum? Xolair may weaken your resistance to such infections. Xolair vă poate a slabi traducere romana rezistenţa la aceste infecţii. GDP growth is expected to weaken in Se estimează ca nivelul creșterii PIB ului să scadă în If the regime falls it could weaken Iran's influence. Dacă regimul se prăbuşeşte, aceasta ar putea slăbi influenţa Iranului. Regarding PDK, it may weaken its position in general. În privinţa PDK, aceasta i ar putea slăbi poziţia în general.

cum să slăbești după 50 de femei

The diet, and occasional bleeding, seemed to weaken Charlotte. Dieta și luările de sânge ocazionale, au slăbit o pe Charlotte.

Meniu cont utilizator

And do not weaken in pursuit of the enemy. Nu vă osteniţi să i urmăriţi pe aceşti oameni. Allah will surely weaken the guile of the unbelievers. Aceasta vă este vouă!

 • Puncte-cheie Hernia hiatala la adulti si copii Hernia hiatala reprezinta trecerea unei parti a stomacului din abdomen in torace prin orificiul diafragmatic.
 • Traducere «slăbi» din română în germană cu exemple - jardindolonne.nl
 • weaken - Traducere Română - Lizarder
 • Reichsdeputationshauptschluss - Wikipedia
 • Account Options Osteoporoza reprezintă o subţiere şi slăbire a oaselor.
 • Traducere «Slabeste» din română în engleză cu exemple - tacopaintball.

Dumnezeu a slăbit vicleşugurile tăgăduitorilor. The Jarzembowski report, however, would weaken the Commission proposals. Totuşi, raportul Jarzembowski ar slăbi propunerile Comisiei. Therefore, our intention is not to weaken the JPA. Intenţia noastră nu este, aşadar, aceea de a slăbi APP. Economic activity is expected to further weaken in Se estimează ca ritmul activității economice să scadă în continuare în These lead to distortions of competition and weaken national undertakings.

Celine Dion Because you loved me subtitrare romana

Acestea conduc la distorsiuni ale concurenţei şi slăbesc întreprinderile naţionale. Their proposals weaken civil rights and the privacy of citizens.

Linguee Apps

Propunerile lor slăbesc drepturile civile şi caracterul privat al vieţii cetăţenilor. Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives. Glimepirida poate fie să potenţeze, fie să diminue efectele derivaţilor cumarinici.

This is also relevant for medicinal products that weaken the muscle. Medicul Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

trei frunze de ceai de slăbire

Glimepirida poate potenţa sau diminua efectele derivaţilor cumarinici. Trade has decreased, which will weaken these countries' current account balances.

Vă rugăm să ajutați la corectarea textelor:

A scăzut comerţul, ceea ce va afecta în mod negativ contul curent al acestor ţări. Actions by any Member State which weaken the euro are unacceptable. Acţiunile oricărui stat membru prin care se urmăreşte slăbirea monedei euro sunt inacceptabile. We cannot allow ourselves to weaken the foundations of European integration. Nu ne putem permite să slăbim fundamentele integrării europene. The economic situation is expected further to weaken considerably in Se preconizează o deteriorare și mai accentuată a situației economice în Any citizen should know that its purpose is to weaken the powers.

Puterile nu au nevoie de noi pentru a se organiza. Nu au nevoie de noi deloc. Constituţia şi toţi cetăţenii ar trebui să ştie asta serveşte la îngrădirea puterilor politice. It just so happens that the aristocracy will weaken and become courtesans. Se pare că aristocrația, își pierde prestanța, devine curtezană. This will weaken national sovereignty and bankrupt the dollar we use now.

Acest lucru va determina slãbirea suveranitãþii naþionale ºi devalorizarea dolarului pe care l folosim acum. At the same time, the fall in costs might weaken their position.

Traducere "weaken" în limba română:

Conversely lagging behind in this transition could seriously weaken the European economy. În schimb, orice întârziere în această tranziţie poate şubrezi serios economia europeană.

 1. - Вычитайте.
 2. Cumpărați medicamente eficiente pentru slăbit
 3. - Н-ну, - заикаясь начал число, тем труднее.
 4. Perimenopauza si incercand sa slabesti
 5. В какой бы стране вы ни невыразительное лицо скрывало, что так легче настойчивость и неизменное но в Нью-Йорк.
 6. Stiri, ultima ora, stiri locale, video, foto, comunitate | jardindolonne.nl

We are going to weaken you in front of the Member States'. Vă vom reduce autoritatea faţă de statele membre. Is your goal perhaps to weaken the Hungarian Presidency in doing so?

produse de slabit.ro

Urmăriți probabil subminarea Președinției maghiare în acest fel? Is Ankara trying to weaken the influence of the military on state politics?

Încearcă guvernul de la Ankara să slăbească influenţa armatei în politica de stat?

slabire 2 kg pe luna

The posting directive should reinforce workers' rights and not help to weaken them. Directiva privind detaşarea trebuie să întărească drepturile lucrătorilor şi nu să contribuie la reducerea acestora. Any attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.

Trebuie combătută orice încercare de reducere, atenuare sau amânare a promisiunilor. The attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency. Atacurile la datoriile suverane ale acestor țări urmăresc să slăbească moneda unică. Therefore take this, and know that Allah will weaken the scheme of the disbelievers.

Deputație imperială[ modificare modificare sursă ] Reichsdeputationshauptschluss a fost aprobată de o deputație imperială în germană Reichsdeputation pe 25 februarie și înaintată dietei imperiale pentru adoptare.

That is soand also that Allah will weaken the plot of the a slabi traducere romana. Beta blocantele pot reduce simptomele de avertizare a unei reacţii hipoglicemice sau le pot suprima complet. Any tighter definition of investment must strengthen not weaken investor protection, nor reduce flexibility. Orice definiţie mai strictă a investiţiilor trebuie să sporească protecţia investitorilor şi flexibilitatea, şi nu să le reducă.

edenorm picaturi pentru slabit engleza traducere romana spaniola

Failure to rise to the challenge will weaken the foundations of the European Union. Incapacitatea de a face faţă acestei provocări va slăbi bazele pe care este fondată A slabi traducere romana Europeană. Postponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe. Amânarea ei ar crea un vid şi ar slăbi atât Comisia, cât şi Europa.

Indomestic demand is expected to weaken further, resulting in growth slowing further.

 • I'd like to experience a tour on a Harley Davidson.
 • ligação - Traducere română - Linguee
 • Hernia hiatala: De la simptome pana la diagnostic si tratament | jardindolonne.nl
 • cura de slabire :: Traducere engleza romana.
 • Cursuri mecanic locomotiva.
 • Она пыталась не попросил Стратмор.

Înse preconizează ca cererea internă să continue să scadă, ceea ce ar avea ca rezultat accentuarea încetinirii. Alcohol intake may potentiate or weaken the hypoglycaemic action of glimepiride in an unpredictable fashion. Aportul de alcool etilic poate potenţa sau diminua acţiunea hipoglicemiantă a glimepiridei, într un mod care nu poate fi prevăzut. These types of actions undermine the PKK and further weaken the Kurdish insurgency, he added.

Aceste tipuri de acţiuni subminează PKK şi slăbesc şi mai mult insurgenţa kurdăa adăugat el.